Педагогическа реторика

"Книгата е предназначена за всеки, който иска да овладее майсторството на създаването и произнасянето на реч пред слушателска аудитория."

Исторически проекции и съвременни практики

"Предназначена е не само за бъдещите учители, но и за мениджъри, ръководители на екипи, преподаватели, общественици, журналисти."

Изкуството да говорим пред публика

Думите и тяхната сила да изразяват и да въздействат са нещо добре познато още от древността.
Изречените на глас думи притежават вълшебна сила да изразяват нашите мисли, чувства, желания. И да постигат определено въздействие върху слушателска аудитория. Много хора професионално се реализират в сфери, изискващи да се говори пред публика. Това налага необходимостта да умеят да създават речи и да ги произнасят пред слушателите. Живото слово на говорещия е необходимо не само в професионалния, но и в личния живот.
Въпросите на изграждането и произнасянето на една успешна реч пред аудитория ще бъдат сред централните теми в сайта. Мнозина, които са се изправяли пред задачата да произнесат реч пред аудитория, знаят, че това е една нелека задача. Този сайт ще бъде полезен за всеки, който иска да усвои изкуството да говори пред слушатели.

За Маргарита Александрова

За Маргарита Александрова
Д-р Маргарита Александрова е автор на оригинални обучения и учебни курсове по ораторско майсторство, култура и техника на говора, речева комуникация.